نویسنده = مسعود ارغیانی
تعداد مقالات: 1
1. تولید چدن خاکستری مغزه گذاری شده با سیم آلومینیوم به روش فوم هدر رفته و بررسی ترکیبات بین فلزی ایجاد شده در اطراف مغزه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 27-35

مسعود ارغیانی؛ مازیار آزادبه؛ مهدی دیواندری؛ محمد ضرغامی