نویسنده = محمد علی گلعذار
تعداد مقالات: 3
1. اثر متغیرهای رسوب دهی بر فرایند رسوب الکتریکی پالسی کامپوزیت نانوساختار FeNi-WC

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 113-124

آمنه وحیدیان؛ علی سعیدی؛ محمد علی گلعذار


2. بررسی اثر چگالی جریان و pH بر رسوبدهی الکتریکی آلیاژ Fe-Ni و پارامترهای راندمانی فرایند آن

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 139-149

آمنه وحیدیان؛ علی سعیدی؛ محمد علی گلعذار


3. تاثیر زمان و دما در عملیات سرد کردن زیر صفر بر رفتار سایشی فولاد2436/1

دوره 1، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 47-52

امین اخباری‌زاده؛ محمدعلی گلعذار؛ علی شفیعی؛ مجتبی خلقی