نویسنده = محمود پاکشیر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر دما و غلظت اسید سولفوریک بر خوردگی تاج لوله های بتن

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-31

محمد آقابابایی بنی؛ محمود پاکشیر


3. بررسی اثر دما بر شکل کریستالی رسوبات آهکی ایجاد شده بر روی فولادکم کربن تحت حفاظت کاتدی در آب دریای خلیج فارس

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 63-72

مریم شرفی؛ محمود پاکشیر؛ محمد جعفر هادیان فرد؛ رضا بازرگان لاری


4. اثر فرآیند اتصال نورد تجمعی بر رفتار خوردگی نانو کامپوزیتAl-nano ZrO2

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 87-94

سینا متین؛ محمود پاکشیر؛ رضا بازرگان لاری؛ خشایار مرشد‌بهبهانی