نویسنده = مرتضی طیبی
تعداد مقالات: 1
1. رفتار انبساط حرارتی کامپوزیت‌های Al-4%Cu/SiC ساخته شده به روش متالورژی پودر

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 179-191

مرتضی طیبی؛ حسن شریفی؛ حمید غیور