نویسنده = امید میرزایی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر افزودنی کربن‌اکتیو بر روی ریزساختار و ترکیبات فازی سرامیک کاربید بور زینتر واکنشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

احمد بیات؛ امید میرزایی؛ حمیدرضا بهاروندی


2. بررسی اثر دما و زمان کلسیناسیون بر سنتز YAG نانو کریستال با استفاده از روش هم رسوبی نرمال

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 67-78

امید میرزایی؛ مهسا رحمانی؛ محمد تجلی