نویسنده = مریم مرکباتی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر نورد سرد و آنیل بر ریزساختار و خواص کششی سوپرآلیاژ Hastelloy X

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 27-40

حمید فیض آبادی؛ سید مهدی عباسی؛ مریم مرکباتی؛ رشید مهدوی؛ محمدرضا توکلی


2. بررسی وقوع استحاله فازی در آلیاژ Ti-6242 و تعیین دمای استحاله آن

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 125-134

علیرضا حجاری؛ مریم مرکباتی؛ رامین حسینی؛ یاور منصوری؛ مهدی عباسی


3. شبیه‌سازی فرآیند پیرسازی سوپرآلیاژ Ni-Span C 902 نورد سرد شده

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 37-43

محمدرسول معظمی گودرزی؛ مریم مرکباتی؛ سید مهدی عباسی؛ حسن بدری


4. بررسی اثر افزودن عناصر آلومینیم و تیتانیوم بر رفتار تغییرشکل‌گرم آلیاژ اینوار

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 75-83

امیر پهلوانی؛ سید مهدی عباسی؛ مریم مرکباتی؛ رشید مهدوی


5. تاثیر نوع فرآیند ذوب مجدد بر ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگی IN100

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 55-66

امیر جعفری؛ سید مهدی عباسی؛ مریم مرکباتی؛ معصومه سیف اللهی