نویسنده = حسین خوارزمی پور
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اکسیدنیوبیوم (Nb2O5)بر روی رفتار تف جوشی کامپوزیت Al2O3-ZrO2

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-24

حسین خوارزمی پور؛ خلیل رنجبر