نویسنده = سید مهدی عباسی
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی فرآیند پیرسازی سوپرآلیاژ Ni-Span C 902 نورد سرد شده

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 37-43

محمدرسول معظمی گودرزی؛ مریم مرکباتی؛ سید مهدی عباسی؛ حسن بدری


2. بررسی اثر افزودن عناصر آلومینیم و تیتانیوم بر رفتار تغییرشکل‌گرم آلیاژ اینوار

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 75-83

امیر پهلوانی؛ سید مهدی عباسی؛ مریم مرکباتی؛ رشید مهدوی


3. تاثیر نوع فرآیند ذوب مجدد بر ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگی IN100

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 55-66

امیر جعفری؛ سید مهدی عباسی؛ مریم مرکباتی؛ معصومه سیف اللهی