نویسنده = سید حمید دانشمند
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر گرافن بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت مس/گرافن

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 141-148

سید حمید دانشمند؛ محمد ذاکری؛ علی محمد بیگی؛ علی نظری