نویسنده = امیر اکرامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر فاصله توقف بر مورفولوژی و خواص مکانیکی فصل مشترک اتصال انفجاری صفحات سه لایه ضخیم AlMg5-Al-Steel

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 67-77

محمدرضا خانزاده قره شیران؛ امیر اکرامی؛ حمید عربی