نویسنده = امیر حسین امامی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تاثیر آسیاب‌کاری پرانرژی بر فرآیند کلراسیون کالکوپیریت

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 205-218

هیربد رنجکش؛ امیر حسین امامی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی