نویسنده = شاهرخ آهنگرانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ریزساختار و بافت کریستالی بر مقاومت به ترک هیدروژنی فولاد HSLA، سرد شده در محیط های مختلف

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 17-26

شهرام عباسی؛ محمد اسماعیلیان؛ شاهرخ آهنگرانی