نویسنده = محمد رضا رضائی
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی و پیش بینی استحکام تسلیم آلیاژ آلومینیم 6061 پس از انجام فرایند نورد تجمعی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-56

محمد رضا رضائی؛ محمدرضا طرقی‌نژاد؛ فخرالدین اشرفی زاده