نویسنده = ضیاء والفی
تعداد مقالات: 4
3. بهبود چقرمگی شکست و مقاومت سایشی پوشش پلاسمایی اکسید کروم از طریق افزودن نانوذرات YSZ

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-16

سید مهدی هاشمی؛ نادر پروین؛ ضیاء والفی