کلیدواژه‌ها = میکروامولسیون
تعداد مقالات: 3
1. سنتز و بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانو ذرات ZnO در اثر افزودن ZnWO4

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 31-41

سیدعلی حسن زاده؛ مهدی امساکی؛ علی صفار