کلیدواژه‌ها = ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭗ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر افزودن نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت طبیعی بر روی خواص مکانیکی و ریز ساختاری سیمان سورل

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 107-117

فاطمه رعیت رکن آبادی؛ احمد منشی؛ فاطمه میرجلیلی