کلیدواژه‌ها = خوردگی
تعداد مقالات: 9
2. بررسی رفتار خوردگی پوشش تانتالم لایه‌نشانی شده به روش کندوپاش مگنترونی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 139-151

مصطفی علیشاهی؛ فرزاد محبوبی؛ سیدمحمد موسوی خوئی


3. تأثیر کلسیم بر رفتار خوردگی آلیاژ زیست‌تخریب‌پذیر Mg-5Zn-1Y

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 133-142

فرشته دوست محمدی؛ حسن جعفری


5. بررسی اثرات بازدارندگی خوردگی دو مشتق تیازولی برآلیاژ فولاد در اسید کلریدریک

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 13-24

ایمان دانایی؛ علیرضا حسین زاده؛ محمدحسین مداحی


7. اثر زمان عملیات مکانیکی سطحی تدریجی (SMAT) بر رفتار خوردگی مس خالص

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 63-73

بهروز شایق بروجنی؛ احسان اکبری خراجی


9. بررسی رفتار خوردگی پوشش ها و آستری های مختلف مورد استفاده برای لوله های انتقال در صنعت آب کشور

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 77-90

امین اخباری زاده؛ علیرضا عراقی؛ محمد حسین پایدار