کلیدواژه‌ها = آلیاژ منیزیم
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر نورد گرم و عملیات حرارتی بر خواص ناهمسانگردی آلیاژ منیزیم LZ71

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 73-83

مصطفی پهلوانی؛ جواد مرزبان راد؛ عباس بیاتی


2. اثر دما بر ریز ساختار و تشکیل ترکیبات بین فلزی در اتصال Mg / Al انجام شده به روش جوشکاری نفوذی

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 85-95

محمد عمار مفید؛ مصطفی حاجیان حیدری؛ احسان لریایی؛ هاتف شاکری


4. تأثیر کلسیم بر رفتار خوردگی آلیاژ زیست‌تخریب‌پذیر Mg-5Zn-1Y

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 133-142

فرشته دوست محمدی؛ حسن جعفری