کلیدواژه‌ها = ضریب هدایت حرارتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش اربیم بر رفتار ترمودینامیکی آلیاژهای آلومینیوم – روی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 205-212

رضا امینی نجف آبادی؛ محمد رزازی بروجنی؛ عزت الله غنی‌اف؛ ضیادالله ابیداف