کلیدواژه‌ها = فولاد 403AISI
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر افزودن نیوبیوم بر رفتار کارگرم فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 AISI

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 53-65

سعید علی اکبری ثانی؛ غلامرضا ابراهیمی