کلیدواژه‌ها = مهندسی بافت
تعداد مقالات: 4
1. استفاده از روش رویه پاسخ در ساخت داربست بهینه کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/ دیوپساید

دوره 15، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 39-48

10.30495/apme.2021.1889820.1973

نسرین رفیعی؛ سعید کرباسی؛ امیرعباس نوربخش؛ کامران امینی


3. ساخت و مشخصه یابی داربست تیتانیومی متخلخل پوشش داده شده با آکرمانیت

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 87-98

مسعود ارسطویی؛ علی دوست محمدی


4. سنتز و ارزیابی سمیت سلولی نانو‌الیاف شیشه‌ی زیستی تهیه شده به روش الکترو‌ریسی جهت ساخت داربست‌ مهندسی بافت

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 145-154

محممد رفیعی نیا؛ ایمان یزدانی چم زینی؛ بهروز موحدی؛ حسین صالحی