کلیدواژه‌ها = فعال‌سازی مکانیکی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تغییرات فازی، ساختاری و جذب امواج مایکروویو پودر مغناطیسی با ترکیب BaZn0.6Zr0.3X0.3Fe10.8O19 (X=Ti,Ce,Sn)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 79-88

محسن صالحی؛ صاحبعلی منافی؛ سید سلمان سید افقهی؛ مجتبی جعفریان


2. بررسی تاثیر آسیاب‌کاری کم‌انرژی و مکانولیچینگ بر فرآیند کلراسیون کالکوپیریت

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 169-183

هیربد رنجکش؛ امیر حسین امامی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی


3. بررسی تاثیر آسیاب‌کاری پرانرژی بر فرآیند کلراسیون کالکوپیریت

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 205-218

هیربد رنجکش؛ امیر حسین امامی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی