کلیدواژه‌ها = کالکوپیریت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر آسیاب‌کاری کم‌انرژی و مکانولیچینگ بر فرآیند کلراسیون کالکوپیریت

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 169-183

هیربد رنجکش؛ امیر حسین امامی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی


2. بررسی تاثیر آسیاب‌کاری پرانرژی بر فرآیند کلراسیون کالکوپیریت

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 205-218

هیربد رنجکش؛ امیر حسین امامی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی