کلیدواژه‌ها = فازهای آلفا و بتا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وقوع استحاله فازی در آلیاژ Ti-6242 و تعیین دمای استحاله آن

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 125-134

علیرضا حجاری؛ مریم مرکباتی؛ رامین حسینی؛ یاور منصوری؛ مهدی عباسی