کلیدواژه‌ها = ZnO-CdO
تعداد مقالات: 1
1. اثرpH بر خواص جذبی نانو ذرات اکسید روی-اکسید کادمیوم برای حذف متیل بلو و متیل اورانژ

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-42

الهه خلیلی فرد؛ سید علی حسن زاده تبریزی؛ مجتبی نصراصفهانی