موضوعات = عملیات حرارتی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی اثر پوشش دهی نانو استیل استونات منگنز بر روی مکانیسم تجزیه حرارتی آمونیوم پرکلرات

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 67-78

مرجان تحریری؛ محمد مهدوی؛ حسین فرخ پور


4. بررسی تاثیرکار سختی اولیه بر رفتار سایشی فولاد پر منگنز آستنیتی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 93-102

امین ترابی؛ کامران امینی؛ مصعب ناصری


5. بررسی وقوع استحاله فازی در آلیاژ Ti-6242 و تعیین دمای استحاله آن

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 125-134

علیرضا حجاری؛ مریم مرکباتی؛ رامین حسینی؛ یاور منصوری؛ مهدی عباسی


6. بررسی عملیات تمپر بر خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن سوپر مارتنزیتی13%Cr

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 207-213

سعید جبارزارع؛ ایمان خیراللهی حسین آبادی؛ سید مسعود صهری؛ رسول قاسمی؛ محمد کویتی؛ ابراهیم شکرانه


7. بهبود مقاومت به سایش فولاد مارتنزیتی O.35%C- 6%Cr از طریق افزودن عنصر میکروآلیاژ تیتانیم و اصلاح فرآیند عملیات حرارتی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 237-248

سید حمیدرضا مومنی؛ کامران امینی؛ حبیب اله رستگاری؛ حمید غیور؛ مصعب ناصری