دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. آنیزوتروپی خواص مکانیکی داربست‌های پلی لاکتیک اسید تولید شده به روش لایه نشانی مذاب برای مهندسی بافت استخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

محمد خدائی؛ رضا امینی


2. بهبود چقرمگی شکست و مقاومت سایشی پوشش پلاسمایی اکسید کروم از طریق افزودن نانوذرات YSZ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

سید مهدی هاشمی؛ نادر پروین؛ ضیاء والفی


3. بررسی اثر عنصر تنگستن بر ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش سخت پودری Fe-C-Ni

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

عادل مصدقیان؛ حمید ناظمی؛ محمدرضا خانزاده


4. تأثیر دما، ولتاژ، زمان آندایزینگ و اعمال پوشش الکترولس نیکل-فسفر روی رفتار خوردگی و سختی آلیاژآلومینیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

مسعود سلطانی؛ علی شفیعی؛ ریحانه علیرمضانی؛ سعید اخوان


5. تاثیر ریزساختار و بافت کریستالی بر مقاومت به ترک هیدروژنی فولاد HSLA، سرد شده در محیط های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

شهرام عباسی؛ محمد اسماعیلیان؛ شاهرخ آهنگرانی


6. تأثیر دما بر خواص مکانیکی و رفتار شکست آلیاژ برنج سرب دار تحت فرایند اکستروژن در کانال های هم مقطع زاویه دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

سید الیاس موسوی؛ نسترن نقشه کش؛ محمود مرآتیان


7. بررسی اثر پوشش دهی نانو استیل استونات منگنز بر روی مکانیسم تجزیه حرارتی آمونیوم پرکلرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

مرجان تحریری؛ محمد مهدوی؛ حسین فرخ پور


8. ساخت و بررسی رفتار الکتروکاتالیتیکی الکترود های نانو کامپوزیتی لایه- لایه فولاد/ پلی پیرول/ اکسید نیکل در فرایند الکترواکسیداسیون متانول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

سونیا مالکیان قدیم؛ الناز اصغری؛ حبیب اشعثی سرخابی


9. اندازه‌گیری دمای شمش فولاد با استفاده از سیستم بینایی ماشین و الگوریتم ژنتیک در شرایط متغیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

مهدی عباسقلی پور؛ بهزاد محمدی الستی؛ جلال الدین قضاوتی


10. مطالعه تغییرات فازی، ساختاری و جذب امواج مایکروویو پودر مغناطیسی با ترکیب BaZn0.6Zr0.3X0.3Fe10.8O19 (X=Ti,Ce,Sn)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

محسن صالحی؛ مجتبی جعفریان؛ سید سلمان سید افقهی


11. سینتر نانوکامپوزیت ZrB2-SiC-ZrC با استفاده از جرقۀ پلاسما (SPS) از پودرهای سنتز شده به روش MASPS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

سید محسن امامی؛ اسمعیل صلاحی؛ محمد ذاکری؛ سید علی طیبی فرد


12. بررسی تاثیر عوامل موثر بر مورفولوژی و ساختار نانویی پوشش‌های آلیاژی نیکل-آهن تهیه شده به روش آبکاری الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

سارا فضلی؛ محمد ابراهیم بحرالعلوم


13. سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور اکسید منیزیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

خدیجه بیرانوند؛ محمد حسن عباسی؛ علی سعیدی


15. ارزیابی اثر جانشانی کاتیون روی بر جذب مایکروویو، خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل سنتز شده به روش سل ژل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

شیرین طهماسبی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی؛ علی قاسمی؛ ابراهیم قاسمی


16. تاثیر افزودنی کربن‌اکتیو بر روی ریزساختار و ترکیبات فازی سرامیک کاربید بور زینتر واکنشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

احمد بیات؛ امید میرزایی؛ حمیدرضا بهاروندی