دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. سنتز و مشخصه یابی پودر نانو ساختار VB به روش آسیاکاری و احیای مکانوشیمیایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1395

علی اصغر بیک زاده؛ سید علی حسن زاده تبریزی