تاثیر ارتعاش بر خواص مکانیکی کامپوزیت A356 /SiCp تولید شده به روش ریخته‌گری گردابی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس متالورژی، موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی واحد مشهد

2 عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی و گروه پژوهشی مواد جهاد دانشگاهی مشهد

3 عضو موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی واحد مشهد

4 عضو گروه پژوهشی مواد جهاد دانشگاهی واحد مشهد