بررسی شکست لایه‌های سمنتیت درنیتروژن‌دهی پلاسمایی فولادCK45

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

2 استادیار و عضو هیئت علمی، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز