مقایسه انعطاف‌پذیری و نحوه شکست نانوکامپوزیتAl-2Cu/B4C تولید شده به روش‌های ریخته‌گری گردابی، متالورژی پودر و آلیاژسازی مکانیکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

2 استادیار مجتمع مواد و فناوریهای ساخت ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران