ساخت ایمپلنت حافظه دار متخلخل دندان از جنس آلیاژ NiTi به روش متالورژی پودر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، میانه

2 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی مواد، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

3 استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران