بررسی اتلاف حرارتی پوشش سد حرارتی نانو ساختار ساخته شده به روش EPD

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

2 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، گروه مواد، اصفهان

4 کارشناس ارشد، صنعت موتورهای توربینی، تهران