تولید نانوفتوکاتالیست TiO_2به روش سُل‌ژل و لایه‌نشانی روی الیاف طبیعی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

2 استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران