توسعه عملکرد فتوولتائیک سلو ل خورشیدی رنگ دانه ای با استفاده از لایه نازک دی اکسید تیتانیوم مزومتخلخل دوپ شده با لیتیوم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دوره کارشناسی، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

2 استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف