تاثیر نسبت سدیم به گوگرد بر خواص رنگدانه اولترامارین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه مواد

2 کارشناس ارشد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، گروه مواد، قزوین

3 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، گروه مواد، قزوین