بررسی تأثیر جهت دوران و زمان توقف در جوشکاری اصطکاکی اختلاطی‌ نقطه‌ای (FSSW) بر هندسه و استحکام نقطه جوش ورق های آلومینیم 2024-T3

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت، تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، گروه مواد، اصفهان

3 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت، تهران