بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان خشک و مرطوب لایه روکش سخت پایه Fe-C-B بر روی فولاد ساده کربنی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مواد، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه مهندسی مواد و متالورژی، کرج

3 کارشناس مهندسی مواد

4 شرکت کاوش جوش