سنتز نانوکریستال‌های بسیار خالص تیتانات باریم با استفاده از روشی اصلاح شده

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مهندسی و علم مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

2 دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، تهران