کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در برآورد مقدار فاز آستنیت باقیمانده پر کربن در چدن های نشکن آستمپر شده

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، گروه مهندسی متالورژی، اهر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، باشگاه پژوهشگران جوان، اهر

3 دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران