مقایسه ریزساختار، سختی و مقاومت به سایش چهار نوع آلیاژ جوش روکش‌سخت با فولاد CK70 سخت‌کاری شده به منظور جایگزینی تیغه‌های برشی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران

2 استادیار گروه مواد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران