بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت‌های زمینه فلزی برنزی تقویت شده با الیاف بازالت مورد استفاده در صفحات اصطکاکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مکانیک دانشکده فنی و حرفه‌ای تبریز، دانشگاه فنی وحرفه‌ای کشور

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز