سنتز نانوساختارهای کلسیم تیتانات (CaTiO3) به روش آلیاژسازی مکانیکی بدون عملیات حرارتی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه فنی و مهندسی، شاهرود

2 محقق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، باشگاه پژوهشگران جوان، شاهرود

3 محقق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود