بررسی تأثیر نوردپوسته‌ای بر خواص شکل‌پذیری ورق‌های فولاد ساده کربنی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

4 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه مواد

5 کارشناس واحد نورد سرد، مجتمع فولاد مبارکه، اصفهان