تاثیر لایه میانی مس بر خواص متالورژیکی اتصال نوردی تیتانیم به فولاد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی مواد

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی مواد