بررسی سیالیت اکسیدهای تیتانیوم و منگنز در پودرهای قالب کم فلورین ریخته گری مداوم فولاد با سرعت بالا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

2 استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استاد، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان