مطالعه ساختار و ارزیابی زیست فعالی کامپوزیت‌های نانوساختار هیدروکسی آپاتیت– نایلون 6 و 6 به روش سل- ژل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان