بررسی پارامترهای مؤثر بر سنتز نانوکامپوزیت تنگستن- مس به روش آسیابکاری مکانیکی و احیاء هیدروژنی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی، تهران

2 استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، تهران