اعمال پوشش کروم سیاه از بهینه حمام آبکاری کروم بر روی لوله های فولادی مورد استفاده در نیروگاه های خورشیدی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه مهندسی مواد، مرودشت

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه مهندسی مواد، مرودشت

3 کارشناس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه مهندسی مواد، مرودشت