تأثیر نورد سرد و عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای ماراجینگFe-Ni-Mn-Mo-Ti-Cr

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر

2 عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی مواد، تبریز